Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
telefon: +48 77 463 70 37 fax: +48 77 463 70 81
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy) osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,

Wymagane załączniki
  • Deklaracja ZIN-1
  • Deklaracja ZIN-2
  • Deklaracja ZIN-3
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Ujeździe
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IN-1
  • PDF Deklaracja ZIN-1
  • PDF Deklaracja ZIN-2
  • PDF Deklaracja ZIN-3
  • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek od nieruchomości
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Podatek płacą osoby fizyczne w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.