Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek leśny

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
telefon: +48 77 463 70 37 fax: +48 77 463 70 81
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wymagane załączniki
  • Załącznik ZDL-1
  • Załącznik ZDL-2
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Ujeździe
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Deklaracja na podatek leśny
  • PDF Załącznik ZDL-1
  • PDF Załącznik ZDL-2
  • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek leśny
Opłaty bez opłat

Brak

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).